Novinky

Mikuláš ve škole

2022 5. 12.

 V pondělí 5. 12. nás ve škole opět po roce navštívila „partička“ z nebe a pekla -  Mikuláš se svým doprovodem – s andělem a čertem. Děti s očekáváním naslouchaly, jestli neuslyší cinkání zvonečku.
Pro některé žáky to byla zábava, pro některé trošku boj se slzavým údolím. Ale nakonec obstáli všichni.

Páťáci a čtvrťáci v knihovně...

2022 23. 11.

Páťáci a čtvrťáci  v knihovně...


Že návštěva knihovny nemusí být povídání jen o knihách, poznali páťáci a čtvrťáci na besedě KDO (CO) ČÍHÁ NA NETU. S paní knihovnicí formou aktivit, her a úkolů se děti dozvěděly, jaké nástrahy mohou na internetu potkat.

Děti čtou dětem

2022 17. 11.
Děti čtou dětem
Cílem tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení vzbuzovat zájem dětí o knihu a o samotné čtení vůbec.
Žákyně  z 5. třídy si připravily pro děti z MŠ ranní překvapení. Terezka Ledvinková, Justýnka Zedníková a Adélka Čiháková se po letech vrátily do školky a přečetly oblíbené bajky svým menším kamarádům a předškolákům. Děti z MŠ se dozvěděly, co je to bajka, pracovaly při čtení  s obrázky a úkoly, které si připravily naše žákyně.  Bylo to velmi milé setkání, předškoláci ve školce se zaujetím poslouchali své starší kamarády, kteří se zase cítili velmi důležitě a zodpovědně se na čtení připravovali

Abeceda peněz - projekt finanční gramotnosti 2. - 4. ročník

2022 10. 11.
Česká spořitelna vytvořila ve spolupráci se společností Kalibro - Kvíz ze světa financí.
Dne 10.11.  2022 k nám přijela návštěva z České spořitelny, paní Michaela, v rámci projektu Abeceda peněz. Tento projekt je zaměřený na finanční gramotnost. Žáci se naučili spoustu pojmů z bankovnictví a s pomocí interaktivní tabule a pracovních listů své znalosti prověřovali. Součástí tohoto projektu byla i tzv. e-exkurze, díky ní  měli možnost virtuálně navštívit  nejstarší pobočku České spořitelny. Překvapením nakonec pro všechny bylo, že jsme nahlédli do útrob bankomatu a trezoru. Byl to velmi naučný a zábavný projekt, který nám určitě předal informace, které se nám budou do budoucna hodit.

Projekt - KAMARÁD

2022 7. 11.

"Škola plná kamarádů"

Mezi nejlepší prostředky, kterými lze vytvořit dobrý kontakt mezi žáky ve třídě, jsou skupinové techniky.
Ve čtvrtek  27. října proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem byla podpora přátelských vztahů mezi spolužáky a minimalizace rizikových projevů chování - šikany a kyberšikany. Aktivity měly žáky naučit předcházet konfliktům, respektovat druhé, neubližovat si, vzájemně komunikovat a spolupracovat.  

Okresní kolo - vytrvalostní běh

2022 13. 10.
Ve středu  12.10. 2022. se  v Rakovníku  uskutečnil  závod ve vytrvalosti. Za krásného počasí se na dlouhou trať vydali  žáci z prvního stupně Adélka Čiháková, Jakub Černý, Kryštof Hnidzík a Zuzanka Zákonová.  Museli překonat  trať  od  500m do 1000m. Medaile jsme nezískali, ale určitěsi všichni s chutí zazávodili. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Malá technická univerzita - projektový den

2022 27. 9.

Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání.

Naši žáci se pod vedením odborného lektora seznámili s různými typy map, ve skupinkách tvořili podle plánu městské komunikace a budovy. Nakonec svůj společný výtvor zakreslili do vlastní mapy.
V tělocvičně  si děti utvořily skupinky. Za splnění sportovních disciplín dostaly určitý počet kostiček. Ty následně mohly vyměnit za budovu, kterou si vlepily do své mapy.
Dětem se projektový den velice líbil, a nakonec byly odměněny diplomem Stavitel města.

Vystoupení žáků k oslavám 770 výročí obce Lišany

2022 21. 9.

V sobotu 17. 9. 2022 se uskutečnila oslava k 770 výročí obce Lišany. V budově školy byla připravena malá výstavka fotografií a prací žáků.

Mezi školní lavice se přišli podívat především bývalí žáci a vzpomínali na svá školní léta. Kromě výstavy si mohli prohlédnout celou základní školu.

Oslavy pokračovaly i odpoledne. Kulturní program v sokolovně zahájili žáci naší školy pěveckým vystoupením.

Děkujeme všem žákům a pedagogickým pracovníkům za reprezentaci školy.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

2022 20. 8.

Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci, a proto Vám chceme ještě před nástupem Vašeho dítěte do základní školy poskytnout užitečné informace.

  • zahájení: čtvrtek 1. září 2022

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Sledujte prosím webové stránky školy.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se společně (děti i rodiče) sejdeme k slavnostnímu zahájení školního roku v 7:45 hod

Prvňáčci si přinesou aktovkou. Tento den se nepřezouváme. Slavnostní zahájení trvá přibližně do 9 hodin.

Od pátku 2. 9. 2022 probíhá výuka už dle rozvrhu.
Děti si přinesou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a věci, které dostaly ve čtvrtek.

V pondělí 5. 9. 2022 v 15.30 hod. se bude konat třídní schůzka 1. ročníku.
Program: společná kontrola formulářů (přihlášky ke stravování, do školní družiny, souhlas s evidováním osobních údajů apod.), finanční záležitosti, třídní záležitosti (způsob výuky, nastavení komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální pohovory apod.), různé.

Vyučování

Vyučování začíná v 8:00 a v prvním ročníku končí zpravidla v 11,40. Budova školy se otvírá v 6,30  ( ŠD)
Nejméně 5 minut před začátkem vyučování, by měli žáci sedět připraveni na vyučování ve svých třídách.

Po ukončení vyučování odcházejí žáci do šatny, potom na oběd do školní jídelny.
Žáci, kteří se ve škole nestravují a nenavštěvují školní družinu, se ve škole dále nezdržují.

  

Omlouvání žáka

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole počátek nepřítomnosti žáka první den jeho absence osobně nebo na telefonním čísle 606851066 (stačí zanechat vzkaz, není nutné volat třídní učitelku).

Předem známou absenci oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli
Při delší předem známé absenci (4 dny a více) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování.
O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy.

Ihned při návratu do školy předloží žák třídní učitelce omluvenku v žákovské knížce (omluvný list).

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny využívají zákonní zástupci po předchozí domluvě s vyučujícím