Platby

Kalkulace jídel od 1.1. 2023 

Platba v Šj - šk. r. 2023 -24

 

Od šk.roku 2022/23 je možná bezhotovostní platba. Info v odkaze pod tabulkou.

 

  • školní stravování se řídí výživovými normami (viz vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování)příloha č.2
  • výši finančního normativu na stravování stanoví ředitelka školy po dohodě s vedoucí stravovny podle rozpětí finančních limitů
  • úplata za školní stravování činí od 1.9.2022

 

2022/2023

Kategorie

Přesnídávka

Oběd

Svačina

MŠ do 6 let

 

 

           9

        22

       9

nad 6 let

          10

        23

       10

7-10 let

           13

        25

       12

11-14 let

         13

         27

       12