Novinky školy

2023 27. 7.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci, a proto Vám chceme ještě před nástupem Vašeho dítěte do základní školy poskytnout užitečné informace.

zahájení:  pondělí 4. září 2023


ORGANIZACE  1.  ŠKOLNÍHO TÝDNE

Sledujte prosím webové stránky školy.

V pondělí 4. 9. 2023 se společně (děti i rodiče) sejdeme k slavnostnímu zahájení školního roku v 7:45 hod

Prvňáčci si přinesou aktovkou. Tento den se nepřezouváme. Slavnostní zahájení trvá přibližně do 9 hodin.

Od úterý 5. 9. 2023 probíhá výuka už dle rozvrhu.
Děti si přinesou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a věci, které dostaly v pondělí.

V pondělí 11. 9. 2023 v 15.30 hod. se bude konat třídní schůzka 1. ročníku.
Program: společná kontrola formulářů (přihlášky ke stravování, do školní družiny, souhlas s evidováním osobních údajů apod.), finanční záležitosti, třídní záležitosti (způsob výuky, nastavení komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální pohovory apod.), různé.

Vyučování

Vyučování začíná v 8:00 a v prvním ročníku končí zpravidla v 11,40. Budova školy se otvírá v 6,30  ( ŠD)
Nejméně 5 minut před začátkem vyučování, by měli žáci sedět připraveni na vyučování ve svých třídách.

Po ukončení vyučování odcházejí žáci do šatny, potom na oběd do školní jídelny.
Žáci, kteří se ve škole nestravují a nenavštěvují školní družinu, se ve škole dále nezdržují.

Omlouvání žáka

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole počátek nepřítomnosti žáka první den jeho absence osobně nebo na telefonním čísle 606851066 (stačí zanechat vzkaz, není nutné volat třídní učitelku).

Předem známou absenci oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli
Při delší předem známé absenci (4 dny a více) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování.
O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy.

Ihned při návratu do školy předloží žák třídní učitelce omluvenku v žákovské knížce (omluvný list).

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny využívají zákonní zástupci po předchozí domluvě s vyučujícím

2023 5. 7.

Letní slavnost

V posledním týdnu  školního roku se žáci, rodiče i pracovníci školy rozloučili se školním rokem na Letní slavnosti. Nudit se rozhodně nikdo nestihl, byl totiž zajištěn bohatý program a občerstvení. Žáci si připravili taneční i hudební vystoupení. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený čas a doufáme, že i další společné akce se vydaří.