Školní družina

Provoz

6:30 – 7:50 denně v budově ZŠ. Odpolední provoz do 16hod.

Družinu mohou navštěvovat všichni žáci ZŠ na základě vyplněné přihlášky. Na přihlášce uveďte jména osob, které budou dítě vyzvedávat (např. Jana Nováková – babička). Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 10. září.

 

Platba školní družiny

50,- kč měsíčně splatné ve třech splátkách – září, leden, duben

 

Vyzvedávání z družiny

Dítě si můžete vyzvednout již po obědě. Pokud si dítě vyzvedne rodič nebo osoba uvedená v přihlášce a sdělí toto vychovatelce, není nutná písemná omluvenka.

Pokud žák odchází domů sám a v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, bude uvolněn pouze na základě vyplněné žádosti o uvolnění žáka ze ŠD (formát .docx).

Pokud bude žáka vyzvedávat nezletilý sourozenec, musí rodiče vyplnit dokument – Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze ZŠ jinou osobou. Ten bude platný do konce školního roku.

Žádosti o uvolnění je možné vytisknout z webových stránek školy, také budou k dispozici na nástěnce u vstupu do školy.

 

Potřeby do školní družiny

Přezůvky

Ručník

Náhradní oblečení – starší tepláky, mikinu, alespoň jedny ponožky, (popř. starší boty), v zimě oteplené kalhoty nebo kombinézu.