Mateřská škola

Mateřská škola Lišany si klade za cíl poskytovat bezpečné a podnětné prostředí pro rozvoj dětí v předškolním věku. Podporujeme kreativitu, samostatnost a zájem o učení. Se dvěma třídami a dostatečným počtem kvalifikovaných učitelek je zajištěna individuální péče a vzdělávání dětí.
 
Zahrada školy poskytuje bezpečný a podnětný prostor pro pohyb a hry na čerstvém vzduchu. Je vybavena herními prvky, jako jsou prolézačky, houpadla a pískoviště, které podporují fyzický vývoj dětí a kreativitu dětí. Přítomnost přírodního vrbového altánu přidává do prostředí mateřské školy příjemný prvek spojený s přírodou.

Základní informace o mateřské škole:

  • Adresa: Pod školou 330, Lišany
  • Email: ms@zslisany.net
  • Telefon: 739019445
  • Otevírací doba: 6:15 - 16:15
  • Počet tříd: 2 třídy
  • Počet zaměstnanců: 5 učitelek, 1 AP, 1 školnice, 2 kuchařky
Mateřská škola je zapojena do projektu "Školka v pohybu". Tato iniciativa podporuje aktivní životní styl a zdravý pohybový vývoj našich dětí. Sledujeme principy projektu a systematicky integrujeme pohybové aktivity do každodenního programu, což přispívá k celkovému rozvoji dětí a vytváří pozitivní prostředí pro jejich učení a růst.
 
Mateřská škola také pořádá různorodé akce a zapojuje se do akcí pořádaných OÚ Lišany (Den seniorů, Mikulášská akce, Rozsvícení vánočního stromku a jarmark, Rozloučení s předškoláky, Zahradní slavnost,.....)