Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Lišany, okres Rakovník, dále jen  "škola" , jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky- ID: npetdj8   , e-mailovou poštou na adrese zs.lisany@zslisany.net. nebo poštou  na adrese Základní škola a Mateřská škola Lišany, okres Rakovník, Rakovnická 115, Lišany 270 52

Výše uvedenými způsoby je možné se obracet na školu za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je :


T:   604 679 889
M:  zuzana.krausova@sms-sluzby.cz