Informace o škole

Vítáme Vás srdečně na našem informačním webu.

Mnoho rodičů si klade otázku, zda je malotřídní škola schopna v porovnání s klasickou školou jejich děti kvalitně vzdělávat.
Způsob výuky na malotřídní škole se od klasické, běžné základní školy opravdu liší.

V malotřídní škole se klade důraz na jiný způsob výuky. V tom nespatřuji handicap, ale výhodu. Zejména jde o formu skupinové výuky a samostatnou práci.

Žáci se učí samostatně pracovat, učí se rozvrhnout si svou práci tak, aby byla efektivní. Nízký počet žáků v každém ročníku umožňuje učiteli okamžitě zpětnou vazbu, informaci o zvládnutí učiva, učitel zná potřeby každého žáka, je s žákem v úzkém kontaktu, má možnost s ním individuálně pracovat.

To se týká i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Vztahy ve škole jsou téměř rodinné.

Učitel malotřídní školy na rozdíl od běžné základní školy je schopen rodičům poskytnout bližší informace o vzdělávání jejich dítěte, o jeho úspěších i neúspěších, je schopen být častěji v kontaktu s rodiči a spolupracovat s nimi.

Venkovská škola má totiž celou řadu předností. Umocňuje v dětech a všech zúčastněných pocit domácího prostředí, možnost ušetření času a stresu v prvních letech školní docházky dojížděním do velkých škol.