Projektový den - Halloween, Dušičky

01. 11. 2023
Projektový den, který nesl název "Halloween a Dušičky", byl naplánován tak, aby poskytl příležitost pro užší spolupráci mezi žáky a také pro jejich kreativní sebevyjádření.
Začátek projektového dne byl věnován krátké prezentaci historie a tradic svátku Halloween a Dušičky. Žáci byli seznámeni s původem a významem těchto svátků, jejich symboly a zvyky.
Během první vyučovací hodiny byli žáci rozděleni do skupin, kde měli možnost pracovat s různými mentory. Tito mentoři - zkušení žáci byli zodpovědní za vedení skupiny, plánování práce a podporu ostatních členů svého týmu. Projektový den byl zaměřen na rozvoj týmové práce a spolupráce, ale také na rozvoj vůdcovských dovedností u mentorů.
vphdgu00co_____20231101_112502


Projektový den - Halloween, Dušičky