Malá technická univerzita - projektový den

29. 09. 2022

Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání.

Naši žáci se pod vedením odborného lektora seznámili s různými typy map, ve skupinkách tvořili podle plánu městské komunikace a budovy. Nakonec svůj společný výtvor zakreslili do vlastní mapy.
V tělocvičně  si děti utvořily skupinky. Za splnění sportovních disciplín dostaly určitý počet kostiček. Ty následně mohly vyměnit za budovu, kterou si vlepily do své mapy.
Dětem se projektový den velice líbil, a nakonec byly odměněny diplomem Stavitel města.

0xq00ee64l_____20220927_110020