Novinky školy

2022 27. 9.

Malá technická univerzita - projektový den

Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání.

Naši žáci se pod vedením odborného lektora seznámili s různými typy map, ve skupinkách tvořili podle plánu městské komunikace a budovy. Nakonec svůj společný výtvor zakreslili do vlastní mapy.
V tělocvičně  si děti utvořily skupinky. Za splnění sportovních disciplín dostaly určitý počet kostiček. Ty následně mohly vyměnit za budovu, kterou si vlepily do své mapy.
Dětem se projektový den velice líbil, a nakonec byly odměněny diplomem Stavitel města.

2022 21. 9.

Vystoupení žáků k oslavám 770 výročí obce Lišany

V sobotu 17. 9. 2022 se uskutečnila oslava k 770 výročí obce Lišany. V budově školy byla připravena malá výstavka fotografií a prací žáků.

Mezi školní lavice se přišli podívat především bývalí žáci a vzpomínali na svá školní léta. Kromě výstavy si mohli prohlédnout celou základní školu.

Oslavy pokračovaly i odpoledne. Kulturní program v sokolovně zahájili žáci naší školy pěveckým vystoupením.

Děkujeme všem žákům a pedagogickým pracovníkům za reprezentaci školy.