Zápis na školní rok 2022/2023

 • bude probíhat od 4. do 13. května 2022

Dokumenty a doručení do MŠ

 • Žádost o přijetí do MŠ
 • Evidenční list
 • Potvrzení evidenčního listu lékařem
 • Rodný list k nahlédnutí nebo jeho prostá kopie
 • Doklad o trvalém pobytu

Všechny dokumenty poté doručte nejpozději do 13.5.2022 do 12.00 hodin do naší MŠ  jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránkyškoly npetdj8 (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby, nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem nebo vlastníkem společnosti)
 • nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem(nelze jen poslat prostý email!)
 • nebo poštou či vhozením do schránky školy, vytištěné a podepsané doručte na adresu Pod školou 330, Lišany
 • osobně

Možnost vyzvednutí formulářů u hlavního vchodu do MŠ od 2.5. do 13.5.2022.

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií.

 • O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
 • Registrační číslo Vám sdělíme telefonicky – nezapomeňte prosím uvést správné telefonní číslo.